Прозорість та інформаційна відкритість закладу


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту

(Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Інформація про касові видатки по ДНЗ с. Староаврамівка станом на 02.04.2018 рік (загальний та спеціальний фонд)

Розшифровка КЕКВ

Download
Кошторис на 25.04.18.pdf
Adobe Acrobat Document 360.0 KB
Download
Закон про освіту.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

Стаття 30.

Download
статут_ДНЗ Староаврамівка 30.11.2016.pdf
Adobe Acrobat Document 351.4 KB
Download
Інформація про касові видатки.pdf
Adobe Acrobat Document 237.9 KB
Download
Правила прийому до ДНЗ.pdf
Adobe Acrobat Document 389.8 KB
Download
Структура управління закладом.pdf
Adobe Acrobat Document 227.3 KB
Download
Звіт керівника ДНЗ за 2016-2017н.р..pdf
Adobe Acrobat Document 539.5 KB
Download
Річний план роботи ДНЗ 2017-2018н.р..pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB

Наше гасло

Не засуджуй і не заперечуй того, чого не знаєш.
Намагайся все пізнати і тільки тоді складай свою думку.
                                                                                                     Конфуцій
Download
План заходів щодо запобіганню та протиді
Adobe Acrobat Document 387.6 KB