Прозорість та інформаційна відкритість закладу


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про освіту

(Прийняття від 05.09.2017. Набрання чинності 28.09.2017 )

Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави.

Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Цей Закон регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Інформація про касові видатки по ДНЗ с. Староаврамівка станом на 02.04.2018 рік (загальний та спеціальний фонд)

Розшифровка КЕКВ

Скачать
Кошторис на 25.04.18.pdf
Adobe Acrobat документ 360.0 KB
Скачать
Закон про освіту.pdf
Adobe Acrobat документ 1.1 MB

Стаття 30.

Скачать
статут_ДНЗ Староаврамівка 30.11.2016.pdf
Adobe Acrobat документ 351.4 KB
Скачать
Інформація про касові видатки.pdf
Adobe Acrobat документ 237.9 KB
Скачать
Правила прийому до ДНЗ.pdf
Adobe Acrobat документ 389.8 KB
Скачать
Структура управління закладом.pdf
Adobe Acrobat документ 227.3 KB
Скачать
Звіт керівника ДНЗ за 2016-2017н.р..pdf
Adobe Acrobat документ 539.5 KB
Скачать
Річний план роботи ДНЗ 2017-2018н.р..pdf
Adobe Acrobat документ 1.1 MB

Наше гасло

Не засуджуй і не заперечуй того, чого не знаєш.
Намагайся все пізнати і тільки тоді складай свою думку.
                                                                                                     Конфуцій
Скачать
План заходів щодо запобіганню та протиді
Adobe Acrobat документ 387.6 KB